JAK WYGLĄDA FREBLOWSKI DZIEŃ W PRZEDSZKOLU?

13 listopada 2018

Wbrew pozorom typowy freblowski dzień nie różni się tak bardzo od dnia w "zwykłym" przedszkolu. Tak samo się bawimy, rysujemy, biegamy, odpoczywamy, poznajemy świat... Tyle, że trochę inaczej organizujemy naszą salę oraz zajęcia. Jak? Wszystko we wpisie!

Aktywność dzieci w ciągu dnia jest dzielona na: zabawę swobodną oraz zabawę zorganizowaną.

Zabawa swobodna

Stanowi zdecydowaną część dnia. Dzieci bawią się w kącikach tematycznych w sali oraz w ogrodzie przedszkolnym i na placu zabaw. Nie kierujemy zabawą, a jedynie nadzorujemy.

Stwarzamy odpowiednie warunki do organizowania swobodnej zabawy przez przedszkolaki. Ważne jest zgromadzenie zabawek i materiałów, które będą wyzwalały aktywność dzieci, ich kreatywność, ale nie będą niczego narzucać.


Zabawa zorganizowana

To przede wszystkim zajęcia dydaktyczne: zajęcia w porannym kole oraz zabawy w kącikach: darów, twórczym, badawczym i gospodarczym.


Zajęcia w porannym kole to zajęcia realizowane z całą grupą. Odbywają się codziennie po śniadaniu, czyli rozpoczynają dzień w przedszkolu. Są bardzo podobne do tradycyjnych zajęć w przedszkolu, tyle że do zabaw wykorzystujemy freblowskie dary.


Zajęcia w kącikach odbywają się zaraz po zajęciach w porannym kole. Dzieci co tydzień dobierane są w grupy, które pracują razem codziennie w innym kąciku. Każda grupa pracuje w niezmienionym składzie, przesuwając się w kolejnych dniach do kolejnych kącików.

Dzięki takiej organizacji pracy możemy lepiej indywidualizować zadania i obserwować dzieci. Nauczyciel przygotowuje niezbędne materiały do wykonania określonych zadań i instrukcje. Stroną aktywną w tej części zajęć są dzieci – poprzez swoje działania dochodzą do wiedzy, eksperymentują, badają, tworzą.
Praca w grupach odbywa się cztery dni w tygodniu, jeden dzień jest przeznaczony na dowolne działania nauczyciela, np. wycieczki, spacery, wyjścia, dzień zabawy.

Praca dzieci w kącikach wymaga odpowiedniej aranżacji sali - wydzielenie kącików:

darów, w którym będą znajdowały się dary: freblowskie klocki, dary natury


twórczego - materiały plastyczne, instrumenty, rekwizyty do zabaw w teatr i inne przedmioty związane z twórczością dzieci


badawczego - gry dydaktyczne i materiały edukacyjne, przyrządy i pojemniki, przyrządy miernicze, różne sprzęty i urządzenia, np. lupa, mikroskop, kompas,  różne pomoce, np. globus


gospodarczego - ma charakter małej kuchni i ogródka, dlatego gromadzimy tu akcesoria ochronne i porządkowe (np. rękawiczki, szczotki, gąbki, fartuszki itd.), naczynia kuchenne i sztućce, przyprawy, narzędzia ogrodowe, rośliny zielone i zioła, zwierzęta.


Kąciki mogą być oddzielone od siebie (u nas niskimi szafkami), aby dzieci się nie rozpraszały i nie przeszkadzały sobie. W każdym kąciku znajduje się stolik i krzesła oraz wszelkie potrzebne materiały i pomoce.

Praca w kącikach rozwija u dzieci umiejętność współpracy, a także samodzielność i odpowiedzialność. Doskonalimy również cierpliwość – dzieci muszą nauczyć się czekać, aż nadejdzie dzień, w którym będą pracować w określonym kąciku.

Unikamy schematu „wszyscy robią to samo, w tym samym czasie, w ten sam sposób”. 


Inne ważne elementy freblowskiego dnia

Twórcze prace ręczne
Są to działania, których efektem jest tworzenie, przekształcanie. Rozwijają one inwencję i kreatywność dzieci, ale też sprawność manualną u dziecka, jego wytrwałość, cierpliwość.

Zaliczamy do nich, np.:
-- malowanie (farbami plakatowymi, akwarelowymi; na papierze, płótnie, drewnie),
-- modelowanie w piasku, glinie, plastelinie,
-- perforowanie papieru, czyli wykłuwanie wzorów na papierze przy użyciu wykałaczki, szydła czy pinezki,
-- drukowanie stemplem (z warzyw, z różnych przedmiotów, metodą TWAL – kartą stemplujemy linie),
-- szycie, wyszywanie, haftowanie, czyli łączenie punktów nitką, poznanie prostych ściegów, przeplatanie otworów,
-- wyplatanie (koszykarstwo) z papieru,
-- konstruowanie z różnorodnych materiałów (np. z odpadów).

Prace w ogrodzie i uczenie się w plenerze

Froebel podkreślał znaczenie zabawy na łonie natury, propagował ideę bycia blisko przyrody. Dlatego ważne jest organizowanie dzieciom warunków do pielęgnowania roślin w ogródku, w sali, na balkonie. Praca w ogrodzie uczy dzieci systematyczności, odpowiedzialności, współpracy we wspólnym dążeniu do celu.

Froebel uważał, że ogród czy okolica przedszkola mogą być dobrym miejscem do realizowania zajęć, zabaw zorganizowanych lub swobodnych. Dlatego w miarę możliwości najlepiej spędzać jeden dzień w tygodniu w plenerze – na zajęciach, wycieczkach, zabawie.


Czy jest łatwo tak pracować?
Na pewno jest trudniej, ale za to ciekawiej i efektywniej. Widząc ile korzyści przynosi praca w takiej formie nie tylko dzieciom, ale i nauczycielom, rodzicom – warto jest podejmować ten trud :) 


Jeśli chcemy, aby nasze dzieci wyrosły na wspaniałych ludzi
stawiajmy na wartościową i mądrą edukację!

Brak komentarzy

Prześlij komentarz

Copyright © Szablon wykonany przez Blonparia