NAUKA CZYTANIA A TEATRZYKI FREBLOWSKIE

30 maja 2023

„Dziecko, które wcześnie opanuje sztukę czytania, ma większy zasób słów niż jego nieczytający rówieśnicy, potrafi koncentrować się na różnorodnych zadaniach szkolnych, szybko uczy się reguł, także społecznych”  J. Cieszyńska

Kiedy myślimy o nauce czytania, już w wyobraźni widzimy szkołę, ławkę, tablicę i LITERY. 

Wystarczy jednak zamienić słowo nauka na zabawa, by pojawiła się wizja radosnej dziecięcej twórczości, kreatywności, eksperymentowania i co najważniejsze - uśmiech, wywołany sukcesem odkrycia PISMA.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego, określa w jakie kompetencje i umiejętności powinno być wyposażone dziecko kończące przedszkole: „rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane na skutek zabawy i spontanicznych odkryć, odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter w formie napisów drukowanych dotyczące treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności…”. Pomimo tego pojawiły się obawy: jak mam to zrobić?

Stosowana zazwyczaj metoda analityczno-syntetyczna „nie wchodziła w grę”.

Jak zatem przemycić w zabawie literowe łamigłówki? Pomogła koleżanka i stosowana przez nią metoda symultaniczno-sekwencyjna J. Cieszyńskiej. Z zaciekawieniem studiowałam literaturę poświęconą wspominanej metodzie, coraz bardziej wierząc w to, że znalazłam swoją drogę!

Oparta na sylabie jako „najmniejszej jednostce percepcyjnej”, metoda symultaniczno-sekwencyjna, pokazuje, że wczesna nauka czytania ma ogromny wpływ na wszystkie funkcje psychiczne małego dziecka, a poszczególne etapy jej wprowadzania – powtarzanie, rozumienie i nazywanie, są zgodne z kolejnymi etapami nabywania mowy przez dziecko.

Pierwsze próby zabaw z literami wg wspomnianej metody były dość... trudne. Cały czas poszukiwałam nowych form i środków, które w połączeniu z metodą symultaniczno-sekwencyjną, wpłyną na kreatywność dzieci, zaciekawią je i pobudzą do działania.

Eureka! Natrafiłam na Froebla😊!

Praca z Darami Froebla opiera się na ich symbolice, co stwarza dziecku przestrzeń do kreowania rzeczywistości oraz intensyfikuje doznania.

Stosowane na zajęciach Dary Froebla pozwalają nauczycielowi swobodnie interpretować przestrzeń wokół siebie i nawiązując do jednej z najważniejszych form spędzania przez dzieci czasu, czyli zabawy, zachęcić je do równie swobodnej i kreatywnej eksploracji otaczającej rzeczywistości.

Praca dydaktyczno-wychowawcza stała się o wiele łatwiejsza, a proponowane dzieciom teatrzyki freblowskie jako wprowadzenie do poznawania kolejnych sylab, skutecznie aktywizowały i motywowały do działania.

Teatralna wizualizacja tworzy w pamięci dziecka związek obrazu i ruchu z dźwiękiem.

„Obrazy liter łączą się w umyśle dziecka z odczuciami kinestetycznymi, które przywołane z pamięci, pozwalają prawidłowo odczytać samogłoski” J. Cieszyńska
Zainspirowana powodzeniami moich dzieci w skutecznej nauce sylab przez zabawę, pragnę podzielić się z Wami moimi pomysłami i doświadczeniem.
Poniższa propozycja zajęć w oparciu o metodę F. Froebla, wprowadza dzieci w świat samogłosek, poprzez nawiązanie do tematu jesiennego parku.

Słuchanie wiersza ilustrowanego darami Froebla pt.: „W parku” B.Forma

1. Zabawa integracyjna z darem 1.

12 piłeczek w pudełeczku śpi
O pięknej jesiennej pogodzie śni.
Obudzone, do dzieci powędrowały, 

które z nich jesienne barwy przybrały?
W jesienne listki się zamieniły
i w parach z Wami zatańczyły!


(P. Kaja – „Zabawy muzyczno – ruchowe” w nurcie pedagogiki freblowskiej, CD 02)


SPOTKANIE W KOLE

1. Wyklaskiwanka:

Wiosna, lato, jesień, zima,
nic pór roku nie zatrzyma.
Znam je ja, znasz je Ty,
raz, dwa, trzy!

(sł. S. Kustosz)

2. Słuchanie opowiadania ilustrowanego darami Froebla pt.: „W parku” B. Formy.

Jarzębina i żołędzie (dary natury, lub drzewa z daru 8,1,1.1)
w parku pełno jest ich wszędzie.
Zbieraj wszystko do koszyka
- woła Paweł i Monika.

Wiatr powiewa, deszczyk pada,
A tu grad kasztanów spada.

(Kasztan A, O, U, Ó,E,I, Y) – dodane przez nauczyciela, kasztany z napisanymi białym markerem literami drukowanymi lub piłeczki daru 1.1)

Lecą liście i żołędzie,
Śmiechy dzieci słychać wszędzie.

Będzie ludzik kasztanowy,
Za nim piesek żołędziowy.
Z jarzębiny koraliki
Dla laleczki Weroniki.

* Gdzie były dzieci?
* Co widziały?
* Jak nazywają się drzewa, z których spadły kasztany, a jak drzewa na których rosną jarzębina i żołędzie?
* Jak nazywały się kasztany, które spadały z drzewa?
* Jakie zjawiska pogodowe występują jesienią?
* Co można zrobić z kasztanów, żołędzi, jarzębiny i liści?

3. Zabawa dydaktyczna „Kasztany”
Dzieci wyszukują wśród kasztanów (naturalne lub piłeczki z daru 1 bądź kule 1.1) te, które mają poszczególne samogłoski A,O….itd. Grupują je w odpowiednich obręczach.4. Opowieść ruchowa pt. „Kasia w parku” 
(CD 08 w „Zabawy muzyczno – ruchowe... ” P. Kaja)

Przy podkładzie muzycznym nauczyciel opowiada dzieciom o spacerze dziewczynki po parku. Wybrane dzieci zamieniają się w drzewa. Unosząc ręce w górę, wypowiadają swoje głoski: A, O,E, I, Y itp. Pozostałe dzieci, nasłuchują wypowiadaną głoskę i umieszczają na drzewie kasztany z odpowiednią literą, powtarzając za nauczycielem nazwę głoski.


PRACA W KĄCIKACH ZABAWOWO – ZADANIOWYCH

Kącik gospodarczy - „Segregujemy owoce” – dzieci segregują owoce (kasztany) wg nazw. Kasztany A wrzucają do miski A, kasztany O do miski O itd. Kasztany są ukryte w pudle, na wierzchu którego znajdują się przyklejone taśmy (tworzą siatkę). Dziecko wyszukuje kasztany za pomocą szczypców (od ogórków) i odkłada na tacę z tą samą samogłoską.

Kącik badawczy - „Owoc i liść” – dzieci dopasowują kasztany do liści. Każdy kasztan jest podpisany wskazaną samogłoską.

Kącik twórczy – perforowanie litery na tekturze. Ozdabianie małymi listkami.

Kącik darów – układanie korali jarzębiny wg kodu, walcami z daru 10.


Podsumowanie zajęć:

* Co robiliśmy podczas dzisiejszego zajęcia?

Ewaluacja:

Dzieci układają krajobraz parku z pomocą darów natury i darów.


Dobrej zabawy!

Literatura:
- J. Cieszyńska, "Kocham czytać"
- J. Cieszyńska, M. Korendo, "Wczesna interwencja terapeutyczna"


 
Czytaj dalej »

ACH, TA PRZECUDNA, CICHA ŁĄKA...

16 maja 2023

Ach, ta przecudna, cicha łąka...
Gdzie myśl się moja we snach błąka,
Gdzie marzeń płynie zdrój...
Słońce, zapach kwiatów i wesołe pobrzękiwania w powietrzu. Dlaczego zatem nie wybrać się na łąkę?

Temat środowiska przyrodniczego stanowi jedną z podstawowych aktywności zarówno w podstawie programowej wychowania przedszkolnego...:
* dziecko posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. tęcza, deszcz, burza, kwitnienie drzew, oraz tymi z życia zwierząt i roślin;
* dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej;

... jak i propozycjach zawartych w "Programie wychowania przedszkolnego – Dar Zabawy":
* wyprawy terenowe;
* eksperymenty przyrodnicze;
* zabawy w plenerze;
* prace gospodarcze – wysiew roślin, obserwacje przyrodnicze;

Zajęcia przyrodnicze są bardzo często organizowane poza murami przedszkola,  stanowią również doskonałe pole do realizacji celów wychowawczych w szerokim tego słowa znaczeniu. Zatem udajmy się na łąkę!

ZAJĘCIA OUTDOOROWE

Interakcja z otoczeniem sprzyja zaspokajaniu potrzeb poznawczych, rozwija i poszerza wiedzę, stymuluje do podejmowania nowych wyzwań.
Podejmując temat ŁĄKI jako środowiska przyrodniczego zabierz dzieci na wycieczkę! Niech zobaczą, poczują i usłyszą o czym będziecie rozmawiać!
Dodatkowe zaopatrzenie dzieci w lupy i pudełeczka na skarby, wyostrzy zmysły, zmotywuje i pobudzi ciekawość! :)

ZAJĘCIA PRZYRODNICZO-CZYTELNICZE
To, co widzę, to, co słyszę...

Warto zabrać z wycieczki żywe dowody tego, co widzieliście i tego, co słyszeliście, czyli kwiaty i inne pamiątki. Z pomocą atlasów i zielników dzieci odtworzą to, co widziały, a wykorzystując dodatkowe pomoce w postaci np. małych, drewnianych literek, mogą uzupełnić swoją wiedzę o nazwy przyniesionych okazów. Te doświadczenia przyrodniczo-czytelnicze to znakomita zabawa a jednocześnie ćwiczenia słuchu fonemowego, percepcji wzrokowej, sprawności manualnej i doznań zmysłowych. 


A teraz przekładamy zdobyte informacje na zabawy konstrukcyjne z użyciem Darów Froebla :)

OWADZIE SHOW – ZABAWY KONSTRUKCYJNE Z UŻYCIEM DARÓW

Innym sposobem doskonalenia dziecięcej kreatywności i wyobraźni są zabawy konstrukcyjne m.in. z Darami Froebla. Każdy najmniejszy drobiazg, niezauważalny nawet dla oka dorosłego, mali badacze są w stanie wychwycić i dokonać transferu rzeczywistości obserwowanej na przedszkolną... Odtwórcza przyroda (taka a nie inna) staje się inspiracją do twórczej, freblowskiej perspektywy świata!

KSIĘGA KREATYWNOŚCI I DARY FROEBLA

Dziecko w rzeczywistości przedszkolnej otoczone jest wieloma bodźcami: otoczenie, panie, koledzy/koleżanki, ale także zabawki.
Co zatem się dzieje jeśli gotowe zabawki i dodatkowo wprowadzone karty pracy, zbyt przytłaczają dziecko, wprowadzając w nudną rutynę, frustrację i niezadowolenie?
Nasze pociechy mogą nie tylko przestać ochoczo maszerować do przedszkola, ale również zatracić chęć do innowacyjnego działania, tworzenia i budowania nowej przestrzeni.
Zatem jeśli już sięgacie po karty pracy, to takie, które pozostawiają dla dziecka miejsce na samodzielność oraz sprawstwo. Godne polecenia są arkusze Freblowskiej Księgi Kreatywności oraz inne karty pracy, które zmodyfikowane o np.: zamianę ołówka czy kredki na Dary Froebla, wprowadzają dodatkowe walory estetyczne, kreatywne i przyciągają uwagę.

ZABAWY BADAWCZE – CZYLI CYKL ŻYCIA MIESZKAŃCÓW ŁĄKI

Powiedz mi, a zapomnę, 
pokaż mi, a zapamiętam,
pozwól mi zrobić, a zrozumiem.  

Jeśli pracujemy w grupie starszej zapotrzebowanie na wiedzę jest większe i jest to podyktowane nie tylko podstawą programową i programem wychowania przedszkolnego, ale także umiejętnościami dzieci i nieustającą potrzebą poznawania, doświadczania i eksploracji rzeczywistości.

Temat łąki może stać się inspiracją do rozmów i zabaw o malarstwie (barwy), wprowadzeniem do bardziej skomplikowanych zabaw ruchowych jak skoki w dal (konik polny), czworakowanie (mrówka, biedronka), głębsze i bardziej precyzyjne ćwiczenia rąk (pszczoła, trzmiel itp.) czy chociażby zabaw matematycznych (liczenie, rachowanie, klasyfikowanie).

Można pokusić się także o wytłumaczenie dzieciom bardziej skomplikowanych zagadnień jakimi są CYKLE ŻYCIOWE owadów. Pokazać i wytłumaczyć to jedno, a oddanie działania w ręce dzieci, to druga sprawa. Zapewniam! Przynosząca o wiele więcej pożytku dla nich samych :)


Mamo, tato! Chodź na łąkę, będzie dzisiaj piękny koncert!


Czytaj dalej »

MAJOWE ŚWIĘTA – DNI, O KTÓRYCH WARTO PAMIĘTAĆ

30 kwietnia 2023

Przed nami czas trzech świąt majowych: 1, 2 i 3 maja, które są szczególnie ważne w historii Polski.W przedszkolach i szkołach to dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by świętowanie rozpocząć wcześniej, wprowadzając przedszkolaki w atmosferę patriotyzmu i jedności narodowej.

Przygotowaliśmy dla Was kilka aktywności, które mogą stać się inspiracją do podejmowania z dziećmi działań związanych z tematem Ojczyzny oraz symboli narodowych.


PALCEM PO MAPIE – ZABAWY KONSTRUKCYJNE

Aktywność w tej zabawie związana jest z mapą Polski, im mniej szczegółów tym więcej możliwości dla dziecięcej wyobraźni i kreatywności. Podczas zabaw tego typu dziecko operuje darami na mapie Polski zaznaczając: rzeki, góry, stolicę, większe miasta i ich zabytki.
KRAJOBRAZY POLSKI – DARY FROEBLA, DARY NATURY

Zabawy z darami natury stanowią świetne uzupełnienie konkretnych pomocy dydaktycznych w edukacji freblowskiej jakimi są Dary Froebla. Wskazanie dziecku potencjału jaki mają w sobie dary natury, buduje w nim poczucie sprawstwa, rozwija wyobraźnię, kształci myślenie abstrakcyjne i udowadnia jak niewiele trzeba, by zaspokoić potrzebę zabawy z dala od cyfryzacji i multimediów.
Dlatego też podczas zapoznawania dzieci z krajobrazami Polski, proponujemy wam podejmowanie zabaw, które łączą konstruowanie z manipulowaniem i kreowaniem oraz wykorzystują naturalne środki takie jak: szyszki, kamienie, mech, patyki itp.

KONTURY POLSKI – PERFOROWANIE

Twórczość artystyczna to ważny element rozwoju dziecka. Jest ona realizowana poprzez prace ręczne, śpiew, zabawy muzyczne, zadania plastyczne, dramę...

Jedną z technik plastycznych we freblowskiej edukacji jest PERFOROWANIE. Za pomocą pinezki beczułki lub przecinaka (w sklepie z pasmanterią) proponujemy dzieciom nakłuwanie kropek, które wyznaczą kontur naszego państwa.
SYMBOLE NARODOWE – FLAGA, GODŁO I HYMN

* ZABAWY KONSTRUKCYJNO-KULINARNE

W temacie symboli narodowych może zaproponować dzieciom zabawy konstrukcyjne z gumami plastycznymi...
... jak i prace gospodarcze – flagi z kanapki lub ciastka czy deser z galaretki i bitej śmietany.
A gdy dary się skończyły??? :) Są książki!!!
* ZABAWY BADAWCZE

Odkrywanie i utrwalanie obrazu symboli narodowych wspomagają również zabawy badawcze. W tym celu wykorzystujemy materiały sypkie – kasze, ryż, fasole, makaron. Ukrywamy w nich skarby w kolorach barw narodowych Polski, np. mozaika z daru 7, szklane kamyki czy guziki.

KULMINACJA PATRIOTYCZNYCH DZIAŁAŃ –PRZEDSZKOLNE UROCZYSTOŚCI

Okazuje się, że Dary Froebla świetnie sprawdzają się również w roli dekoracji i rekwizytów podczas uroczystości przedszkolnych, np. związanych z obchodami świąt majowych. 
Co zrobić kiedy brak tuszu w drukarce i nie ma możliwości wydrukowania godła? Zaangażować dzieci! Ich kreatywność nie ma sobie równych, dzieci zawsze staną na wysokości zadania a duma z wykonanego zadania i pomoc w przygotowaniach będą z nimi jeszcze na dłuuugo :) 
Życzymy wspaniałej, słonecznej i inspirującej MAJÓWKI!Czytaj dalej »

JAK ZADBAĆ O KOMFORT WYSOKO WRAŻLIWEGO DZIECKA W ŚWIĘTA?

7 kwietnia 2023

Święta, czy inne rodzinne uroczystości i spotkania to oczywiście przemiłe chwile, ale bądźmy szczerzy – kraszone zawsze lekkim stresem i niepewnością... Żeby wszystko się udało, żeby się odpowiednio zachować, nikogo nie urazić, żeby nie zalać barszczem tej nowej sukienki… Mimo, że w rodzinie, ale zawsze jest to sytuacja nie do końca przewidywalna i nie aż tak częsta, żeby uznać ją za w pełni naturalną i swobodną. A dzieci? Pomyślmy o nich… 

Jak one, a zwłaszcza te wysoko wrażliwe, nieśmiałe, ze specyficznymi preferencjami i odpornością zmysłową, czują się w takich momentach? Z cichego, znanego domu przenoszą się w nieznane miejsce pełne ludzi, bardziej lub mniej znanych… No przytul się, zjedz, babcia dla Ciebie piekła… A jakie policzki rumiane, a jakie loczki… No chodź na kolanka, zaśpiewaj coś cioci, albo powiedz wierszyk… Tyle osób, tyle głosów, tyle zapachów… I jeszcze te spodnie trochę jakby za ciasne (no bo przecież rurki w modzie)… Albo te skręcające się rajstopy… Trochę tu za gorąco… 

No właśnie – i robi się gorąco w tym rozwijającym się dopiero mózgu, układzie nerwowym… Oczywiście, nie chodzi o izolowanie się od takich spotkań, ale o to, by zapewnić dziecku optimum komfortu. Jak? Może tak:

✳ skoro święta spędzamy w rodzinnym, bliskim gronie, to uprzedź krewnych o możliwych reakcjach dziecka na konkretne sytuacje;

✳ uprzedź dziecko o gościach, którzy mają Was odwiedzić, porozmawiaj o tym, co będzie się działo;

✳ na ile to możliwe, ogranicz ilość wizyt – zbyt duża liczba zmian w otoczeniu jest dla dziecka trudna, w tym również zbyt duża ilość ludzi wokół – ich głosy, zapachy;

✳ ubierz dziecko ładnie i  wygodnie, zwróć uwagę na materiał, swobodę ruchów. Odświętny strój to często niezbyt wygodne koszule ze sztywnym kołnierzykiem, obcisłe dżinsy, marynarki albo falbankowe sukienki i rajstopy, które mogą się przekręcać i obsuwać, co może być dla dziecka drażniące...

✳ nie zmuszaj do jedzenia – dziecko może czuć się niekomfortowo w hałasie, przy „obcym” stole itp. Połóż kilka produktów na talerzu, niech dziecko samo zdecyduje;

✳ przywitajcie się wspólnie, razem złóżcie życzenia, jeśli dziecko nie jest chętne do przytulania i całowania – ma prawo;

✳ jeśli zrobi się za głośno, zorganizuj dziecku na ile to możliwe, miejsce do cichej zabawy np. w innym pokoju;

✳ bądź blisko dziecka, jeśli jesteście z wizytą w innym domu. Możecie zabrać jakiś przedmiot, który daje dziecku poczucie bezpieczeństwa, lub zapewni chwilę relaksu, np. coś do masowania, przytulankę itp.

✳ nie obawiaj się i w razie przesilenia wyjdź z dzieckiem do innego pomieszczenia;

I pamiętaj, że to wszystko po to, by święta i rodzinne spotkania były wspaniałym czasem dla wszystkich :) 

Czytaj dalej »

NO MORE MONKEYS - #AKCJAINSPIRACJA

13 marca 2023

NO MORE MONKEYS, czyli zabawy z językiem angielskim w przedszkolu. Zapraszamy po inspiracje na kilka zabaw z piosenką o małpkach.

1. Powitanie z piłeczkami Daru 1. Powtarzanie rymowanki:

One, two, three, four
roll the ball and say hello!

2. Przypomnienie nazw kolorów - zabawa z kolorowymi woreczkami. Powtarzanie rymowanki:

One, two
red and blue.
Up and down
yellow and brown.
Three, four
catch green ball.
Five, six
pick up orange sticks.

W rytm muzyki podajemy woreczki z kolorami, a na przerwę szukamy przedmiotów w danym kolorze.

3. Zbudowanie łóżka dla małpek przy użyciu sześcianów oraz prostopadłościanów z daru 3 i 4.
4. Zabawa z piosenką "Five little monkeys" - inscenizacja słów piosenki przy użyciu piłeczek daru 1 – małpki.

5. Inscenizacja piosenki przez dzieci.

Dobrej zabawy!


Czytaj dalej »

SENSORYKA DLA SMYKA - NIETYPOWE MASY PLASTYCZNE

30 stycznia 2023

Zabawy stymulujące zmysły to zawsze dobry pomysł :) Dzięki wykorzystaniu prostych produktów możemy rozwijać zdolności, umiejętności i sprawność manualną przedszkolaka. Poniżej przedstawiam kilka przepisów na ciekawy masy plastyczne, które pobudzą wszystkie zmysły :) 


MASA PORCELANOWA


Do wykonania masy potrzebne będą: szklanka kleju wikol, szklanka mąki ziemniaczanej, 2 łyżki soku z cytryny, 2 łyżki oliwki dla dzieci.
Sposób wykonania: Do dużej miski wsypujemy mąkę ziemniaczaną, wlewamy klej wikol, dodajemy dwie łyżki soku z cytryny oraz dwie łyżki oliwki. Teraz wszystko razem mieszamy łyżką. Gdy ciasto zacznie się razem łączyć zagniatamy je dłońmi.


CIASTOLINA PIERNIKOWA

Do wykonania masy potrzebne będą: 4 szklanki mąki, 2 szklanki soli, 4 łyżki oleju lub oliwy, 2 łyżki kakao, 2 łyżki kwasku cytrynowego, przyprawa do pierników, wrząca woda – tyle, ile mąki.
Sposób wykonania: Wystarczy wymieszać wszystkie składniki i zagnieść, gdy woda trochę przestygnie. Ciastolina jest przyjemna w dotyku, fajnie się ugniata.

PYSZNA PIANKOLINA

Do wykonania masy potrzebne będą: fix do bitej śmietany, 1 szklanka wody/mleka, barwnik spożywczy lub naturalny.
Sposób wykonania: Wszystkie składniki ubijamy na puszystą masę. Masa nie tylko pachnie i jest przyjemna w dotyku, ale i bardzo dzieciom smakuje.

MASA WITRAŻOWA


Do wykonania masy potrzebne będą: 25 g żelków, 1 łyżka wody, barwniki spożywcze.
Sposób wykonania: Żelki wrzucamy do garnka, dodajemy wodę i rozpuszczamy ciągle mieszając. Przelewamy masę do miseczek i dodajemy barwniki spożywcze według uznania. Gotowymi farbkami malujemy za pomocą paluszków lub pędzelka.

BIAŁY PUCH

Do wykonania masy potrzebne będą: 6 kostek białej czekolady, 3 pianki Marshmallow, 3 łyżeczki wody, 3 łyżeczki oleju, cukier puder.
Sposób wykonania: Wszystkie powyższe składniki umieszczamy w szklanej miseczce i rozpuszczamy w kąpieli wodnej. Mieszamy całość aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Następnie dodajemy po łyżce cukru pudru, cały czas mieszając, do momentu uzyskania konsystencji plasteliny.

Życzę Wam dobrej zabawy! Czytaj dalej »

CHWILA RELAKSU DLA BABCI I DZIADKA

13 stycznia 2023

Chyba najlepszym co możemy podarować najbliższym w tych zabieganych czasach jest chwila relaksu :) Z okazji zbliżającego się święta Babci i Dziadka warto pomyśleć nad upominkiem, który pozwoli miło spędzić czas i pomoże się odprężyć.

PACHNĄCE KULE KĄPIELOWE

Są świetnym i niebanalnym pomysłem na prezent! W dodatku są proste do zrobienia - poradzą sobie z tym nawet przedszkolaki :)

Do wykonania masy potrzebne będą: żel pod prysznic, 0,5 kg mąki ziemniaczanej, brokat, płatki kwiatów, cynamon.
Sposób wykonania: Wlewamy żel do miski i stopniowo dodajemy mąkę oraz resztę składników, mieszamy i ugniatamy masę do otrzymania jednolitej konsystencji. Formujemy z otrzymanej masy kule.

KOLOROWE FILIŻANKI Z NIESPODZIANKĄ

Dzieci wycinają z papieru i ozdabiają filiżanki. Do środka wkładają saszetkę pysznej herbaty oraz upieczone wspólnie ciasteczka.

Czytaj dalej »

Copyright © Szablon wykonany przez Blonparia