Rusz głową – czyli odrobina kreatywności 💛 DZIECI PROGRAMUJĄ 💛 OGÓLNOPOLSKI PROJEKT - MAJ 💛

9 maja 2020


„Kreatywność jest teraz w edukacji tak samo istotna jak nauka pisania i czytania. I powinniśmy traktować je na równi” - przestrzega sir Ken Robinson, ekspert w dziedzinie edukacji. Zwłaszcza, iż kreatywność jest czymś, z czym każdy z nas przychodzi na świat i jako dziecko korzysta z niej przy podejmowaniu właściwie każdej aktywności. Do momentu, kiedy to dorośli zaczynają nas uczyć utartych schematów oraz tego jak powinien wyglądać świat i co jest możliwe, a co nie.

Kreatywność to jedna z najbardziej przydatnych cech w naszym życiu. Objawia się poprzez elastyczne myślenie i gotowość do podejmowania nowych wyzwań. Pomaga nam w wielu nowych sytuacjach, nie tylko w radzeniu sobie z trudnościami. Im szybciej zaczniemy pomagać w jej rozwijaniu i kształtowaniu, tym lepiej dziecko będzie przygotowane do życia w dzisiejszym świecie. Zdolność do myślenia dywergencyjnego to umiejętność, którą trzeba w dziecku stale pielęgnować i najlepiej to robić już od najmłodszych lat poprzez np. propozycję twórczych zabaw.

Na aktywność i twórczość można spojrzeć od strony metodyki prowadzenia zajęć. Powszechnie znane są słowa Konfucjusza:

„Słyszałem i zapomniałem, 
widziałem i zapamiętałem, 
zrobiłem i zrozumiałem”

W świetle tej mądrości należy podzielić metody nauczania-uczenia się na te oparte na słowie (oceniane na ogół jako mało efektywne) i te polegające na działaniu uczniów, zwane przez niektórych dydaktyków „aktywizującymi” – sprzyjające rozumieniu wiadomości i rozwojowi umiejętności, na czym w szkolnej dydaktyce najbardziej nam zależy. 

Znaczenie aktywności i twórczości w przedszkolu i w szkole można oceniać też przez pryzmat różnorodnych form organizacyjnych nauczania-uczenia się. Wartościowanie form pracy dydaktycznej, przy zastosowaniu takiego kryterium, prowadzi do wniosku, że aktywności i twórczości sprzyjają: praca w grupach, zajęcia w terenie, a także szkolne projekty. 

Na twórcze myślenie i aktywne działanie w przedszkolu i w szkole ogromny wpływ może wywrzeć każdy nauczyciel. Zaangażowana postawa nauczyciela łatwo udziela się innym i promieniuje w środowisku, obejmując aktywnością i kreatywnością coraz szersze kręgi szkolnej społeczności. Bierny nauczyciel nigdy nie dokona motywującego zrywu uczniów. Należy bowiem uznać za prawdziwe stwierdzenie, że „aby kogoś rozpalić, samemu trzeba płonąć”. Każdy nauczyciel może dokonać wiele swoją postawą i własnym przykładem, bo czasem wystarczy naprawdę niewiele, by zmieniło się tak wiele.

Bez względu na to, czy potrzebujemy kreatywnego myślenia w sprawach prostych i codziennych, czy też marzymy o wielkich i nowatorskich osiągnięciach - aby rozwijać swój twórczy potencjał, powinieneś zainwestować w dwie rzeczy - ciągłe zdobywanie wiedzy i zwiększanie sprawności myślenia. 

Temu też służy kolejne zadanie w naszym programie – Dzieci programują.

„Często podkreśla się, że aby być dobrym programistą nie wystarczy jedynie mieć odpowiednio rozwinięte logiczne rozumowanie, w tym myślenie algorytmiczne.  Wielokrotnie rozwiązywanie problemów wymaga od nas wyjścia poza standardowe ramy i szukania coraz to nowych innowacyjnych rozwiązań. Zapewne, gdyby ludzkość trzymała się tylko utartych schematów, nikt nigdy nie usłyszałby o komputerach oraz o coraz to bardziej skomplikowanych programach, czy nowych aplikacjach. W programowaniu potrzebna jest też doza kreatywności, bycia twórczym, spojrzenia szerzej na otaczającą nas rzeczywistość i jej problemy w celu stworzenia pewnej zmiany – czegoś nowego.”* 

Poprzez zaprezentowane ćwiczenia chcemy kształtować u dzieci myślenie dywergencyjne oraz nieszablonowe dochodzenie do pewnych wniosków. Celowo w tych ćwiczeniach nie zamieszczamy zdjęć, aby nie zaburzać twórczego podejścia do działania zarówno Państwa, jak i Państwa podopiecznych. W momencie, gdy nie ma takiej konieczności nie chcemy sugerować żadnego schematu postępowania, dzięki temu wytwory Państwa i dzieci będą jedyne w swoim rodzaju.


Jeśli chcesz rozpocząć przygodę z programowaniem i otrzymać zadania, dołącz do nas! 
*A. Kwapiszewska – Wolska, B. Bałdyga, N. Walter –„Przygotowanie do programowania. Gry logiczne i ćwiczenia unpugged z darami Froebla”, Froebel.pl, 2019 Lublin


Brak komentarzy

Publikowanie komentarza

Copyright © Szablon wykonany przez Blonparia