MOŻEMY SPAĆ SPOKOJNIE – KOMPETENCJE KLUCZOWE WE FREBLOWSKIM PRZEDSZKOLU

7 maja 2020

Każdy nauczyciel, także nauczyciel wychowania przedszkolnego, zobowiązany jest do realizowania Kompetencji Kluczowych. Zazwyczaj nauczyciele borykają się z koniecznością godzenia codziennych zajęć z realizacją owych kompetencji.

Nauczyciele pracujący w nurcie pedagogiki freblowskiej mogą spać spokojnie, bowiem to podejście do pracy z dzieckiem gwarantuje realizację Kompetencji Kluczowych niejako przy okazji.
Jest to kolejny dowód na to, iż pedagogika freblowska to dobra droga edukacji małego dziecka. W tabeli poniżej przedstawiam zestawienie Kompetencji Kluczowych oraz przykładowe działania w przedszkolu, które realizują każdą z nich.*Kompetencje Kluczowe

Założenia

Przykładowe działania
w przedszkolu

Kompetencje
w zakresie rozumienia
i tworzenia informacji
         Zakładają zdolność skutecznego komunikowania się i porozumiewania się z innymi osobami we właściwy i kreatywny sposób. 

         Umiejętność rozumienia i tworzenia informacji to zdolność identyfikowania, rozumienia, wyrażania, tworzenia i inter­pretowania pojęć, uczuć, faktów i opinii w mowie i piśmie, przy wykorzystaniu obrazów, dźwięków i materiałów cyfro­wych we wszystkich dziedzinach i kontekstach.

Praca w grupach zabawowo – zadaniowych

Zabawa z darami – kreatywna komunikacja

Kompetencje
w zakresie wielojęzyczności
Kompetencje te określają zdolność do prawidłowego i skutecznego korzystania z różnych języków w celu porozumiewania się.

Dzięki  nim dziecko będzie posługiwało się bez skrępowania językiem obcym, będzie również prawidłowo posługiwało się językiem ojczystym.

Wplatanie rymowanek
w j. angielskim.

Doskonalenie wypowiedzi
w języku ojczystym, poprzez wysłuchiwanie dzieci.

Czas, który dajemy dziecku, by tworzyło na miarę swoich możliwości oraz opowiedziało o tym.


Kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii
Kompetencje matematyczne to zdolność rozwijania i wykorzystywania myślenia i postrzegania matematycznego do rozwiązywania problemów w codziennych sytuacjach.

Kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych dotyczą zdolności i chęci wyjaśniania świata przyrody z wykorzystaniem istniejącego zasobu wiedzy i stosowanych metod, w tym obserwacji i eksperymentów, w celu formułowania pytań i wyciągania wniosków opartych na dowodach.

Realizacja zabaw zgodnie z Dziecięcą Matematyką
E. Gruszczyk - Kolczyńskiej.

Zabawy z darami budują intuicje matematyczne.

Wykorzystywanie zabaw z Kartami Liczbowymi.

Korzystanie z kart z segregatorów, nawet podczas zabawy swobodnej.

Zabawy w grupach zabawowo-zadaniowych, zwłaszcza w grupie badawczej realizują kompetencje technologii i inżynierii.

Kompetencje cyfrowe

Kompetencje cyfrowe obejmują pewne, krytyczne i odpowiedzialne korzystanie z technologii cyfrowych i interesowanie się nimi do celów uczenia się, pracy i udziału w społeczeństwie. Obejmują one umiejętność korzystania z informacji i danych.

Zabawy z dziećmi w oparciu o książkę "Przygotowanie do programowania. Gry logiczne i ćwiczenia unplugged z darami Froebla", A.Kwapiszewska-Wolska, B. Bałdyga, N. Walter, Froebel.pl Sp. z o.o., Lublin 2019.

Dzięki nim dzieci uczą się jakie korzyści można czerpać z postępu cywilizacji. 

Kreatywność powstanie w głowie, podczas zabaw na dywanie, później można przenieść to na program czy realizację gry komputerowej.

Kompetencje osobiste, społeczne
i w zakresie umiejętności uczenia się

Kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się to zdolność do autorefleksji, skutecznego zarządza­nia czasem i informacjami, konstruktywnej pracy z innymi osobami, zachowania odporności oraz zarządzania własnym uczeniem się i karierą zawodową.

Organizacja freblowskiego dnia w przedszkolu, podmiotowe traktowanie każdego dziecka, możliwość doboru zabaw, które rozwijają, każde dziecko.

Współpraca w grupach, samodzielna eksploracja świata dzięki odpowiedniemu wyposażeniu kącików zabawowo – zadaniowych.

Kompetencje obywatelskie
Kompetencje obywatelskie to zdolność działania jako odpowiedzialni obywatele oraz pełnego uczestnictwa w życiu obywatelskim i społecznym.

Organizowanie różnych zbiórek w przedszkolu.

Wspólne decydowanie o doborze zabawy, organizowanie sytuacji, w których dzieci głosują i decyduje większość.

Praca w grupach zabawowo – zadaniowych, nauka umiejętności kompromisu, podejmowania wspólnych decyzji jako grupa, rozumienie, że każdy głos się liczy.

Kompetencje
w zakresie przedsiębiorczości

Kompetencje w zakresie przedsiębiorczości to między innymi zdolność wykorzystywania szans i pomysłów oraz przekształcania ich w wartość dla innych osób. 

Przedsiębiorczość opiera się na kreatywności, krytycznym myśleniu i rozwiązywaniu problemów, podejmowaniu inicjatywy.

Zabawy, które pozwalają samodzielnie tworzyć dziecku, dzięki nim dziecko staje się kreatywne, ale także wyciąga wnioski, które wykorzystuje w przyszłości.

Wspólne planowanie z dziećmi organizacji dnia, wycieczki.

Wspólne rozwiązywanie sytuacji problemowych, poszukiwanie rozwiązań razem z dziećmi.

Kompetencje
w zakresie świadomości
i ekspresji kulturalnej

Kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej obejmują rozumienie sposobów kreatywnego wyrażania i komunikowania pomysłów i znaczeń w różnych kulturach, za pomocą różnych rodzajów sztuki i innych form kulturalnych, oraz poszanowanie dla tego procesu. 

Obejmują one angażowanie się w rozumienie, rozwijanie i wyrażanie własnych pomysłów oraz odczuwanie swojego miejsca lub roli w społeczeństwie na wiele różnych sposobów i w wielu kontekstach.

Wykorzystanie teatrzyków stolikowych podczas zajęć oraz zachęcanie dzieci do organizowania teatrzyków samodzielnie.

Możliwość układania obrazów z freblowskich darów.

Opowiadanie o pracy innych dzieci, bez krytyki, z poszanowaniem twórczości drugiej osoby.

Udział w konkursach.

Zabawy muzyczno – rytmiczne z darami Froebla.

Interpretacja muzyki z wykorzystaniem darów.

* Na podstawie Zaleceń Rady Europy z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie
Brak komentarzy

Publikowanie komentarza

Copyright © Szablon wykonany przez Blonparia